Author Archives: admin

A Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díj díjazottjai 2016-ban

A SZMAT által 2016-ban létrehozott Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díjat a következő fiatal kutatók kapták meg.

Száz Pálnak a társadalomtudományok és bölcsészet kategóriában, konkrétan az irodalomtudomány területén elért eddigi tevékenységéért ítélte meg a SZMAT Elnöksége a díjat.

Az élettudományok kategóriában az elnökség kivételesen két ifjú tehetséget is díjazott.

Jankó Viktort a SZMAT Elnöksége az élettudományok kategóriában, konkrétan az orvostudományok – gyermeknefrológia terén elért eredményeiért, s Makovicky Pált szintén az élettudományok kategóriában, konkrétan a biológia, és állattenyésztés területén elért eredményeiért.

A műszaki- és élettelen természettudományi kategóriában a díjat Sopčák Tibor ifjú kutató kapta a kémia és anyagtudomány területén elért eredményeiért.

Száz Pál

Jankó Viktor

Makovický Pál

Spočák Tibor

Beszámoló a SZMAT 4. közgyűléséről

A SZMAT éves közgyűlését 2016. december 9-én tartotta Somorján, a Fórum Kisebbségkutató Intézetben 11 órai kezdettel.

A közgyűlésen Dusza János köszöntötte a jelenlevőket, majd az egyes szakosztályok értékelték az elmúlt évet.

A SZMAT 2016-os éves tevékenységét, valamint a közgyűlésen elhangzottakat röviden összefoglalva a következők mondhatók el.

A SZMAT elnöksége az elmúlt évben több alkalommal összeült, próbálva a SZMAT tevékenységét szervezni. Kezdeményezése alapján 2016-ban a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta Mészáros András professzor urat, aki november 24-én tartotta székfoglaló előadását Megírható-e a magyar filozófia címmel. Személyében a szlovákiai humán magyar tudományosság első tagját üdvözölhetjük a magyar akadémikusok körében. Mészáros Andrásnak szívből gratulálunk.

http://szmat.sk/2016/10/28/ujabb-szlovakiai-magyar-tudos-az-mta-kulso-tagjai-kozott/

Támogattunk több konferenciát és rendezvényt, melyek a következők:

a komáromi Selye János Egyetemen „Trendek és eredmények a biológiai kutatás és oktatás terén” címmel tartott nemzetközi konferenciát, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karán tartott Közép-európai határsávok nemzetközi komparatisztikai konferencia, ugyancsak a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karán megvalósított IV. Legere országos irodalmi vetélkedő fordulóit.

Ezen kívül a SZMAT támogatja Susan Gal neves magyar származású amerikai nyelvész magyar nyelvű tanulmánykötetének megjelenését, támogatta s Szabó Pál szervezésében részt vett a kassai Rovás-kör tudományos tárgyú tevékenységének, előadásainak megvalósításában.

2016-ban 100 euró értékű különdíjjal jutalmaztuk az FTDK egyik résztvevőjét, és létrehoztuk a Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díjat. http://szmat.sk/2016/10/28/fiatal-kutatok-a-szlovakiai-magyar-tudomanyossagert-dij/

A díj olyan fiatal, 35 évüket még be nem töltött, szlovákiai magyar tudósok, kutatók elismerése céljából került létrehozásra, akik a magyar tudományos élet szlovákiai előmozdításában kiemelkedő érdemeket szereztek. A díj minden évben 3 kategóriában kerül kiosztásra: társadalomtudományok és bölcsészet műszaki- és élettelen természettudományi területek valamint élettudományok kategóriában. Az első díjátadásra a közgyűlésen került sor. A díjat az alábbi fiatal kutatók kapták meg.

Száz Pál a társadalomtudományok és bölcsészet kategóriában, konkrétan az irodalomtudomány területén elért eddigi tevékenységéért ítélte meg a SZMAT Elnöksége a díjat.

Az élettudományok kategóriában az elnökség kivételesen két ifjú tehetséget is díjazott. Jankó Viktort a SZMAT Elnöksége az élettudományok kategóriában, konkrétan az orvostudományok – gyermeknefrológia terén elért eredményeiért, s Makovicky Pált szintén az élettudományok kategóriában, konkrétan a biológia, és állattenyésztés területén elért eredményeiért.

A műszaki- és élettelen természettudományi kategóriában a díjat Sopčák Tibor ifjú kutató kapta a kémia és anyagtudomány területén elért eredményeiért.

Örvendetes, hogy a közgyűlésen a fiatalokat többen is képviselték. A Comenius Egyetem Orvosi Karán a magyar medikusokat összefogó Selye János klub képviselői gazdag tevékenységükről adtak számot, s mindkét részről megegyezés született az együttműködésről.

A Selye János Egyetem 2017 nyarán főszervezőként nyári egyetemet szervez Selye János emlékének. A közgyűlés résztvevői megszavazták, hogy a SZMAT lehetőségeihez mérten anyagilag támogatja a nyári egyetemen részt venni szándékozó fiatal szakemberek részvételét.

Dusza János évértékelő beszámolójában arra is kitért, hogy a tervekhez képest a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanácsnak mit nem sikerült megvalósítania: a szlovákiai magyar tudományos élet nagyobb mértékű összefogását. A különböző tudományterületek művelői még mindig keveset tudnak egymás tevékenységéről. Ennek több oka is van. A SZMAT sajnos nem rendelkezik státusszal, 2016-ban az MTA-támogatásával sok mindent meg tudtunk valósítani, de sajnos nem sikerült státuszt kialakítani. Mindannyian tudjuk, hogy a munkahelyi leterheltség az elmúlt években minden területen nőtt, s ez a további – bármilyen fontosnak is tűnő – tevékenység intenzitását erősen befolyásolja. A másik probléma a szlovákiai magyarság földrajzi elhelyezkedése, hiszen Pozsonytól az ukrán határig tartó sávról beszélünk. A harmadik probléma, hogy a szlovákiai magyar tudósok, kutatók szép számban jelen vannak a tudományos életben, de pontosan tevékenységük sokfélesége teszi nehézkessé munkásságuknak bármilyen jellegű összehangolását, még ha ez az összehangolás azt jelentené is, hogy szlovákiai magyar tudományos életként jelenhetne meg a közvélemény előtt.

Mindezek ellenére, mintahogyan a Közgyűlésen elhangzott, „a munka elkezdődött és a nehézségek ellenére folytatni is kell”.

 

Újabb szlovákiai magyar tudós az MTA külső tagjai között

A Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választották Mészáros Andrást, a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének professzorát.

Mészáros András székfoglalója Megírható-e a magyar filozófia története? címmel 2016. november 24-én (csütörtök) 15.00 órakor lesz az MTA Székházában.

Az előadás helye: Felolvasóterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. emelet)

2016-ban az MTA 31 rendes taggal, 26 levelező taggal és 23 külső taggal (nem Magyarországon élő, de magát magyarnak valló tudóssal) bővült. Az új tagokat az MTA 187. közgyűlésén mutatták be. Az MTA az idei tagválasztást követően 308 rendes, 56 levelező, 200 külső, valamint 226 tiszteleti taggal rendelkezik.

Mészáros András

Mészáros András (1949), egyetemi tanár, Comenius Egyetem BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (Pozsony), Szlovák Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete (Pozsony). Oktatás: világirodalom, az irodalomtudomány története, irodalomelmélet, Magyarország egyház-és iskolatörténete. Kutatási területe: a magyarországi (nevezetesen a felső-magyarországi) filozófia története, különös tekintettel a 19. századra, a magyar és a szlovák filozófia közép-európai kontextusban, illetve a filozófia és irodalom érintkezési pontjai.

Magyar nyelvű könyvpublikációi: Vandrák András filozófiai rendszere, 1980; Arisztotelész esete Phyllisszel, 1993; A marginalitás szelíd bája, 1994; A filozófia határvidékén, 1996; Zsebfilozófia, 1998; Idő által homályosan, 1999; A filozófia Magyarországon, 2000; A transzcendencia lehelete, 2001; A felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona, 2003; Kételkedők breviáriuma, 2013; Széttartó párhuzamok, 2014.

Szlovák nyelvű könyvpublikációi: Závan transcendencie, 2001; Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku, 2008; Dejiny maďarskej filozofie, 2013.