admin bejegyzései

Meszaros_Andras_szekfoglalo_meghivo

Újabb szlovákiai magyar tudós az MTA külső tagjai között

A Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választották Mészáros Andrást, a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének professzorát.

Mészáros András székfoglalója Megírható-e a magyar filozófia története? címmel 2016. november 24-én (csütörtök) 15.00 órakor lesz az MTA Székházában.

Az előadás helye: Felolvasóterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. emelet)

2016-ban az MTA 31 rendes taggal, 26 levelező taggal és 23 külső taggal (nem Magyarországon élő, de magát magyarnak valló tudóssal) bővült. Az új tagokat az MTA 187. közgyűlésén mutatták be. Az MTA az idei tagválasztást követően 308 rendes, 56 levelező, 200 külső, valamint 226 tiszteleti taggal rendelkezik.

Mészáros András

Mészáros András (1949), egyetemi tanár, Comenius Egyetem BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (Pozsony), Szlovák Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete (Pozsony). Oktatás: világirodalom, az irodalomtudomány története, irodalomelmélet, Magyarország egyház-és iskolatörténete. Kutatási területe: a magyarországi (nevezetesen a felső-magyarországi) filozófia története, különös tekintettel a 19. századra, a magyar és a szlovák filozófia közép-európai kontextusban, illetve a filozófia és irodalom érintkezési pontjai.

Magyar nyelvű könyvpublikációi: Vandrák András filozófiai rendszere, 1980; Arisztotelész esete Phyllisszel, 1993; A marginalitás szelíd bája, 1994; A filozófia határvidékén, 1996; Zsebfilozófia, 1998; Idő által homályosan, 1999; A filozófia Magyarországon, 2000; A transzcendencia lehelete, 2001; A felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona, 2003; Kételkedők breviáriuma, 2013; Széttartó párhuzamok, 2014.

Szlovák nyelvű könyvpublikációi: Závan transcendencie, 2001; Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku, 2008; Dejiny maďarskej filozofie, 2013.

Meghívó a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 4. közgyűlésére

Tisztelt SZMAT-tag!

A SZMAT éves közgyűlését 2016. december 9-én, pénteken tartja Somorján, a Fórum Kisebbségkutató Intézetben 11 órai kezdettel.
A közgyűlés helyszíne: Park utca 4., 931 01 Somorja, Szlovák Köztársaság
(Parková 4, 931 01 Šamorín)

A közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívjuk és várjuk.

A közgyűlés napirendje:

 1. Kocsis Károlynak, az MTA Magyar Tudományosság Elnöki Bizottsága elnökének és Tarnóczy Mariannak, az MTA MTK osztályvezetőjének köszöntője
 2. Dusza János elnök beszámolója a SZMAT tevékenységéről
 3. A szakosztályok vezetőinek beszámolója
 4. A Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díjazottainak bemutatása és a díj átadása
 5. A díjazottak előadásai:
  Száz Pál: A hibriditás és a bricolage mint poétika és olvasat Borbély Szilárd műveiben
  Jankó Viktor: A húgyúti fertőzések klinikai és genetikai háttere
  Sopčák Tibor: Bioüveg – kalcium foszfát kompozit cementek elkészítése és tanulmányozása
 6. Szabó Pál beszámolója a SZMAT kassai tevékenységéről
 7. Hozzászólások, vita

A közgyűlés határozatképes, ha az ülésen jelen van az Egyesület tagjainak több mint a fele.
A közgyűlés határozatlanképességének esetén az ülést újra összehívják. Az újonnan összehívott Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
A határozatokat a Közgyűlés ülésén jelenlevő egyesületi tagok egyszerű többségének szavazatával hozza. Szavazat egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

A közgyűlés napirendi pontjai után mindenkit szeretettel várunk egy kis frissítőre.

A résztvevők számára az útiköltséget és a távolabbról érkezőknek igény szerint a szállást térítjük.

Nyitra, 2016. október 22.

Dusza János, elnök Vančo Ildikó
SZMAT elnök SZMAT titkár

Lotz emlékérem

Lotz János-emlékéremmel tüntették ki Mészáros Andrást és Sándor Annát

Újabb elismerést kapott a szlovákiai magyar tudós közösség.

A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson Lotz János-emlékérem kitüntető díjat és oklevelet kapott Mészáros András filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja és Sándor Anna nyelvész, az MTA külső köztestületi tagja.. A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Választmánya 2016. augusztus 21-én döntött a Lotz János-emlékérem díjazottairól.

A díjat ötévente ítéli oda a Nemzetközi Hungarológiai Társaság Választmánya.

A Lotz János-emlékérem mindazoknak a nem Magyarországon élő hungarológusoknak adományozható, akik a magyar nyelvészet, irodalomtörténet, művelődéstörténet vagy néprajztudomány terén nagy jelentőségű kutató, oktató- és szervezőmunkát végeznek, hozzájárulnak a fenti tudományágak fejlődéséhez és megismertetéséhez. A LotzJános-emlékérem – Ligeti Erika szobrászművész alkotása. Mészáros András, a pozsonyi magyar tanszék létének fenntartásáért, több száz diák oktatásáért, a szlovákiai magyar filozófiai kutatások megalapozásáért és elért tudományos eredményeiért, tudományszervező tevékenységéért

Sándor Anna a díjat a nyitrai magyar tanszék életben tartásáért, több száz diák oktatásáért, a szlovákiai nyelvjárástudomány területén végzett kimagasló tudományos munkájáért, s tudományszervező tevékenységéért kapta.

Díjazottak volt még Anssi Halmesvirta, a Jyväskyläi Egyetem történésze, a magyar történelem és kultúra finnországi és külföldi kutatásában, szakmai és széleskörű megismertetésében végzett több évtizedes hungarológiai munkásságáért.

Az érmet a díjazottak 2016. december 7-én a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara által rendezett ünnepi estjén vehetik át. Az emlékérmet Andrea Seidler, a Nemzetközi Hungarológiai Társaság elnöke és Monok István, a Társaság alelnöke adja át.

Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díj

Felhívás

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács vezetősége 2016-ban a fiatal kutatók támogatása céljából Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díjat hozott létre.

A díj olyan fiatal, 35 évüket még be nem töltött, szlovákiai magyar tudósok, kutatók elismerése céljából került létrehozásra, akik a magyar tudományos élet szlovákiai előmozdításában kiemelkedő érdemeket szereztek.

A kitüntetett személyére javaslatot a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács tagjai, valamint a Magyar Tudományos Akadémia külső és tiszteleti tagjai tehetnek.

Kérjük, hogy segítsen megtalálni azokat a kiváló fiatal szakembereket, akik megfelelnek a díj kiírásában megfogalmazott kitételeknek.

Javaslatukat Dusza János elnöknek és Vančo Ildikó titkárnak

2016. november 15-ig

küldjék az alábbi címekre: duszaj@yahoo.com, vancoldiko@gmail.com

A Díj odaítélésének pontos feltételeit a Díj alapító okirata tartalmazza:

Letöltés (PDF, 20B)