MTA Magyar Tudományosság Külföldön (MTK)

A Magyar Tudományosság Külföldön történetének főbb állomásai

Az MTA kapcsolatot tart a külföldön élő magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot. Ennek érdekében fontos lépések történtek:

  • 1990: a külső tagság intézményének több évtizedes szünet utáni újbóli bevezetése.
  • 1997: indul a Domus program, amelynek keretében határon túli magyar kutatók, valamint magyar témával foglalkozó külhoni kutatók jöhetnek hosszabb-rövidebb időtartamú magyarországi kutatómunkára.
  • 2000: a hazai akadémiai köztestület kiterjesztéseként létrejön az MTA külső köztestülete a tudományos fokozattal rendelkező, magukat magyarnak is valló, a világ bármely országában élő kutatók számára.
  • A Kárpát-medencei köztestületi tagjaink közvetlenül az MTA területi bizottságaihoz is kapcsolódnak, mely testületek az egyre fontosabbá váló regionális együttműködések, fejlesztések letéteményesei az Akadémián, a területi bizottságok számára az MTK minden év elején értékelő és tervegyeztető összejövetelt tart.
  • 2001 óta az MTK nyaranta (általában két napos) kihelyezett üléseket tart, ahol bemutatja az Akadémia határon túli programjának aktualitásait, s a helyszínen ismerkedik a régió magyar tudományosságának sajátosságaival, valamint a szorosabban vett bizottsági üléshez kapcsolódik egy szimpózium a magyar kisebbségi tudományosságot érintő témáról.
  • 2002: először kerül sor az Arany János-érem átadására, mellyel az MTA a külhoni magyar tudományosság támogatásában elért kiemelkedő teljesítményeket honorálja, évente 2-3 Érmet ítél oda az MTK elnöki bizottság.
 • 2004: a közgyűlés keretében először vehetik át a határon túli magyar kutatók legkiválóbbjai az Arany János-díjat, ‘életmű’, ‘kiemelkedő tudományos teljesítmény’ és ‘fiatal kutató’ kategóriában.
  • 2005: műhelytámogatási program indul, Kárpát-medencei magyar tudományos szervezetek kaphatnak támogatást kutatásaik végzéséhez.
  • 2006: az akadémikusok gyűlése megadta a külső tagoknak a tagajánlási jogot, levelező és külső tagok vonatkozásában; a közgyűlés alkalmával ünnepelte az MTK fennállásának 10. évfordulóját; Berényi Dénes akadémikus elnöki munkáját szeptember 1-től Görömbei András akadémikus folytatja.
  • 2007: február 15-től a Határon Túli Magyarok Titkársága az Európai Tudományos Kapcsolatok Főosztálya keretében működik tovább. Az új rend segíti a külhoni magyar tudományosság eredményesebb bekapcsolódását az EU-s és egyéb nemzetközi együttműködésekbe. Ebben az évben ünnepli a Domus Hungarica Scientiarum et Artium ösztöndíjprogram 10 éves fennállását.
  • 2007. szeptember 28.: A Kolozsvári Akadémiai Bizottság tisztségviselő választása; megkezdi működését az MTA hatodik – illetve első határon túli – területi bizottsága.
 • 2008. január 15.: Egész napos konferencia a Domus Székházban az akadémiai kutatóintézetek és a környező országokbeli tudományos intézmények képviselőivel a Kárpát-medencei közös kutatásokról. A jövő kívánatos prioritásai: stratégia-alkotás, együttműködés, a kutatási eredmények hasznosulásának elősegítése.
 • 2008. április 1.: létrejön a kibővített Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram (HTMTÖ) Kuratóriuma, melyben szép számmal vesznek részt az akadémiai intézetek képviselői.
 • 2008. május 10.: Újvidéken végbemegy a tisztségviselő választás és létrejön a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács.
 • 2008. október 27.: Értékek, dimenziók  a magyarságkutatásban című, a Domus ösztöndíjasok írásaiból szerkesztet tanulmánykötet bemutatása a Domus Székházban.
 • 2009. január: Szülőknek és tanároknak szóló tannyelválasztási útmutatók elkészítése és eljuttatása Kárpátalja (6000), Muravidék, Burgenland és Horvátország (1000-1000) magyar családjához.
 • 2009. április 6.: A Parlament elfogadta az Akadémiáról szóló törvény módosítását: a magyar nyelvű és tárgyú kutatások segítése bekerült az MTA közfeladatai közé, valamint az MTK EB elnöke az Elnökség tanácskozási jogú állandó meghívottja lett a határon túli magyar tudományosság képviseletében.
 • 2009. október 27.: Magyar kutatási stratégia címmel egész napos Kárpát-medencei szakértői egyeztetés a Domus Székházban.
 • 2010. január: Több szervezet, köztük az MTA közreműködésével elkészült egy kérdőíves felmérés, mely képet ad a nyugati diaszpórában élő magyarok hagyatékaival kapcsolatos helyzetről, számba veszi az örökségmentő feladatokat, javaslatot tesz a továbbiakra vonatkozóan (Rodostó program).
 • Régóta váratott magára az ausztriai magyar tudományosság intézményesülése. 2010. február 17-én Bécsben tartotta alakuló közgyűlését az Ausztriai Magyar Kutatóintézet/Österreichisches Institut für Ungarische Studien. Az új szervezet a Magyar Egyházsszociológiai Intézet jogutódjaként kívánja szolgálni a magyar tudományosságot.
 • 2010. május – Megjelent a Magyar-magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttműködések lehetősége című kiadvány, Programtervezetek mellékletével együtt, mely az elmúlt 2 év tanácskozásai alapján a jövőre vonatkozó terveket összegzi.
 • 2010. június 11., Antalóc, Ukrajna: Ukrajnai Magyar Tudóstalálkozó keretében, az MTA főtitkárának részvételével tartotta egész napos ülését az MTK EB Kárpátalján. Cél az ukrajnai magyar tudósok együttműködése, a kárpátaljai magyar tudományosság integrációja.
 • 2010. október 25., MTK EB ülés, Domus Kutatóház: Kindert Judit főosztályvezető tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az MTA elnöke tárgyalásának eredményeképp a Domus Kutatóház 2011-től átkerül az MTA fejezet költségvetésébe, tehát a Domus Hungarica ösztöndíjprogram ettől fogva kizárólagos akadémiai feladattá válik.
 • 2011. február 22.: A Domus Kutatóház akadémiai tulajdonba kerülése okán az a döntés született, hogy az MTA a határon túli magyar tudományosság programot egységes kuratóriumi rendszerben működtesse. Döntés született arról is, hogy az akadémiai bizottsági rendszer megújításával együtt a Nyugati Magyar Tudományos Tanács és aHatáron Túli Magyar Orvosok Bizottsága a 2011. évi tisztújítást követően az MTK EB albizottságaként működjenek, 10/2011. (II. 22.) számú elnökségi határozat.
 • 2011. április 14.: Megjelent a Civil pályázat 2011 elnevezésű pályázati felhívás, amely a korábbi műhely- és konferenciatámogatások új formája.
 • 2011. május 26.: Az Akadémia elnöke felkéri Kocsis Károly akadémikust az MTK EB elnöki teendőinek ellátására.
 • 2011. június 7.: A február 22-i elnökségi határozat értelmében, az MTK EB elnökének javaslatára Pálinkás József, az MTA elnöke felkéri az új Domus Kuratórium tagjait. Kocsis Károly július folyamán felkérte az MTK EB új tagjait.
 • 2011 őszén indult útjára a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság hírlevele. Célja az, hogy az elektronikus hírközvetítés lehetőségeit fölhasználva széles körben, rendszeresen és gyorsan ismertté tegye a magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások Magyarország határain kívül élő művelőinek tudományos eredményeit és természetesen magukat a tudósokat. Szeretnénk segíteni a kisebbségi magyar közösségek egymásról való ismereteinek bővülését, szolgálni a Kárpát-medence és a távolabbi magyar világok integrációját a tudomány területén.
 • 2012. január 25.: A kis létszámú magyar közösségek megmaradásának, identitásuk megőrzésének segítése fontos nemzetpolitikai feladat. A szlovéniai magyarság életében jelentős szerepet betöltő Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke 30. születésnapját ünnepeltük. A jeles eseményen részt vett Kocsis Károly, az MTK EB elnöke is.
 • 2012. február 16.: A Kárpát-medencén kívüli magyar tudományos közösségek erősítése fontos feladat. Nagy öröm, hogy Berlinben megalakult a Gábor Dénes Társaság a Tudományos Együttműködésért. Az alakuló ülésen az Akadémia képviseletében az MTA alelnöke Szász Domokos vett részt. A Dennis Gabor Gesellschaft zur Förderung Wissenschaftlicher Zusammenarbeit célja a két ország közötti tudományos kapcsolatok fejlesztésén túl a Németországban élő magyar származású professzorok és kutatók feltérképezése, a köztestület külső tagjai létszámának gyarapítása, egymással való kapcsolatainak és együttműködésének a támogatása.
 • 2012. május 7.: Az MTA közgyűlésén az MTA elnöke átadta Csedő Károlynak az Arany János Életműdíjat. Az Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény Díjat és a Fiatal Kutatói Díjat, valamint az Arany János-érmeket a Külső Tagok Fórumán vehették át a díjazottak.
 • 2012. május 25.: Az idei év jelentős átalakulást hozott az akadémiai határon túli magyar pályázati rendszerben.  Egyrészt a Domus Vendégház idekerülése okán az MTA saját hatáskörben lett felelőse a magyarországi ösztöndíjaknak, központi titkársági kezelésben működteti a szülőföldi ösztöndíjpályázatot, és folyamatosan viszi tovább a magyar tudományos civil szervezeteket érintő támogatásokat (működési-kutatási, valamint konferencia-kiadvány támogatási pályázatok). Az ösztöndíjpályázatok működési rendje is megújult: az Akadémiai Adattárra alapuló elektronikus pályázati rendszer segíti a pályázókat. Az első elektronikus pályázati kiírás a magyarországi ösztöndíjakra május 25-én jelent meg.
 • 2012. június 27.: Szomorú nap ez az akadémiai magyar tudományosság külföldön program munkatársai életében: elhunyt Berényi Dénes, az MTK EB első és meghatározó elnöke (1996-2006), a Domus Kuratórium munkáját és az akadémiai nemzeti tudománypolitikát 10 éven keresztül irányító tudós. Debreceni temetésén beszédet mondott Pálinkás József, az MTA elnöke, Lovas Rezső, az MTA levelező tagja, s megemlékezést írt Berényi Dénesről Benkő Samu, az MTA külső tagja. Emlékét őrizzük, irányadása ma is segíti munkánkat.
 • 2012. július 6.: Jól szerepelt a Domus elektronikus pályázati rendszer. Segítette a Domus Kuratórium döntéshozatalát; a testület rekordszámú benyújtott pályázatról hozott döntést.
 • 2013. február 20.: Közel harminc, hazai és környező országokbeli kutató, jobbára nyelvészek részvételével az egyesületként való bejegyzéshez szükséges alakuló ülését tartotta az immár 12 éves Termini Kutatóhálózat az MTA Nyelvtudományi Intézetben. Hamarosan önálló jogi személlyé válik tehát az első, akadémiai támogatású Kárpát-medencei hatókörű tudományos szervezet.
 • 2013. június 30-án elhunyt Görömbei András, az MTA rendes tagja, a Debreceni Egyetem professzora, irodalomtörténész, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság és a Domus Kuratórium elnöke (2006-2011).
 • 2014. január 15-én az MTA elnöke ünnepélyes keretek között átadta a mintegy 250 millió forint akadémiai keretből felújított Domus Vendégházat.
 • 2014. február 14-én, az év első Domus délutánja keretében mutatta be Görömbei András, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság és a Domus Kuratórium egykori elnöke szakmai honlapját felesége, Görömbei Andrásné Kata és lánya, Görömbei Sára Borbála.

Lásd még: MTA Magyar Tudományosság Külföldön