Köszöntjük a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) honlapján!

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács civil egyesület, amely határozatlan időre alakult a szlovákiai magyar tudományosság és művészetek fejlesztése érdekében.

Az Egyesület alapvető céljai

a szlovákiai magyarok által gyakorolt tudományok és művészetek művelésének támogatása és képviselete, valamint az elért eredmények terjesztése; a szlovákiai magyarok tudományos életbe való bekapcsolása Szlovákiában és a térségben; tudományos szervezetekkel való együttműködés Szlovákiában és a térségben; szlovákiai fiatal magyar kutatók tudományos tevékenységének támogatása; tudományos tárgyú összejövetelek, szimpóziumok, tanácskozások, továbbképzések, műhelyek, konferenciák, előadások szervezése; az Egyesület tevékenységével kapcsolatos nyomtatott és elektronikus publikációk megjelentetése.

Közgyűlés 2023

A SZMAT 11. közgyűlését 2023. szeptember 30-án, szombaton tartja jelenléti formában a Szomolányi várkastélyban (SZTA Kongresszusi Központja – Kongresové centrum SAV, Zámok Smolenice) 10.00 órai kezdettel. A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács tizedik közgyűlésének programja megtalálható ITT.

Szimpózium Chrenóczy-Nagy József munkásságáról

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) egyik állandó programjaként emléktáblákat állít azoknak az MTA-tagoknak, akiknek az élete vagy munkássága a volt Felső-Magyarországhoz kötődik. Ennek keretében tavaly avattuk fel Chrenóczy-Nagy József emléktábláját Nyitrán a Zoboralja Kht. székházának kapubejárójában. Az avatást követő baráti beszélgetés közben merült fel...
Bővebben

Szimpózium 2023. május 3.

M e g h í v ó  A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács a Zoboralja Közhasznú Társasággal együttműködve tudományos szimpóziumot szervez 2023. május 3-án a következő programmal:  Megnyitó (Mészáros András)  Lacza Tihamér: A múltbéli Nyitra, a magyar művelődés regionális központja  Fehér Sándor: Dr. Chrenóczy-Nagy József élete...
Bővebben

Közgyűlés és szimpózium

A SZMAT 2022. december 2 – 3-án tartotta éves közgyűlését, amely most a korábban elhalasztott szimpóziummal egybekötve került megrendezésre Kassán a Rovás polgári társulás MaJel székházában és a Rovás szervezési segítségével. Pénteken délután a „Mi a szlovákiai magyar tudományosság” címmel zajlott le a szimpózium, amelynek...
Bővebben

Közgyűlés, szimpózium és könyvbemutató

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 2022. december 3-án tartja tizedik közgyűlését. A közgyűlésre jelenléti formában Kassán a Rovásban (Centrum MaJel Rovás, Alžbetina 655/42, Košice) kerül sor, de a tagok online is tudnak csatlakozni. A közgyűlést megelőző napon (2022. december 2-án, pénteken 14.00 órai kezdettel) a...
Bővebben

A magyar filozófia történetírása

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényeinek keretén belül a SZMAT és a BTK Filozófiai Intézete bemutatja A magyar filozófia történetírása c. közös kiadásban megjelenő tanulmánykötetét. Az eseményre a Domus Collegium Hungaricum-ban kerül sor 2022. november 23-án, 18.00 órakor.