Köszöntjük a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) honlapján!

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács civil egyesület, amely határozatlan időre alakult a szlovákiai magyar tudományosság és művészetek fejlesztése érdekében.

Az Egyesület alapvető céljai

a szlovákiai magyarok által gyakorolt tudományok és művészetek művelésének támogatása és képviselete, valamint az elért eredmények terjesztése; a szlovákiai magyarok tudományos életbe való bekapcsolása Szlovákiában és a térségben; tudományos szervezetekkel való együttműködés Szlovákiában és a térségben; szlovákiai fiatal magyar kutatók tudományos tevékenységének támogatása; tudományos tárgyú összejövetelek, szimpóziumok, tanácskozások, továbbképzések, műhelyek, konferenciák, előadások szervezése; az Egyesület tevékenységével kapcsolatos nyomtatott és elektronikus publikációk megjelentetése.

Transzkulturális szempontok külföldieknek szánt magyar irodalomtörténetben

A magyar irodalom történetei szlovákul Nemzetközi tudományos konferencia és workshop, 2024 május 21–24, Stará Lesná Magyar irodalomtörténészek nemzetközi kutatócsoportja Bányai Éva (a Bukaresti Egyetem hungarológus professzora) vezetésével 2019 óta intenzíven együttműködik egy kutatás keretében, amelynek a célja egy külföldieknek koncipiált magyar irodalomtörténeti kézikönyv megírása. A...
Bővebben

Emléktábla-avatás Eperjesen

2023. december 7-én az Eperjesi Egyetemen felavattuk Hazslinszky Frigyes botanikusnak, az MTA tagjának az emléktábláját. Az avatás előtörténete kalandosan alakult, mert az eredeti elképzelés szerint – ahogyan arról a közgyűlésen beszámoltunk – a tábla az eperjesi evangélikus kollégium történelmi épületének falára került volna, amely jelenleg...
Bővebben

Emléktábla avatás

2023. november 8-án a Szlovák Tudományos Akadémia Orvosbiológiai Központja Kísérleti Farmakológiai és Toxikológiai Intézetében felavattuk Bauer Győző professzornak, a korábbi Kísérleti Gyógyszerkutató Intézet igazgatójának, a SZMAT egyik alapítójának és tiszteletbeli elnökének az emléktábláját. Az ünnepélyes, de ugyanakkor rendkívül oldott és baráti hangulatú aktuson Bauer Győző...
Bővebben

Beszámoló a SZMAT 11. közgyűléséről

A SZMAT 2023. évi közgyűlését 2023. szeptember 30-án, szombaton tartotta jelenléti formában a Szomolányi várkastélyban (SZTA Kongresszusi Központja – Kongresové centrum SAV, Zámok Smolenice) 10.00 órától a Vörös Teremben (Červený salón). A közgyűlésen Kocsis Károly, az MTK EB elnöke felszólalásában köszöntötte a SZTA-át fennállásának 70....
Bővebben