Köszöntjük a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) honlapján!

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács civil egyesület, amely határozatlan időre alakult a szlovákiai magyar tudományosság és művészetek fejlesztése érdekében.

Az Egyesület alapvető céljai

a szlovákiai magyarok által gyakorolt tudományok és művészetek művelésének támogatása és képviselete, valamint az elért eredmények terjesztése; a szlovákiai magyarok tudományos életbe való bekapcsolása Szlovákiában és a térségben; tudományos szervezetekkel való együttműködés Szlovákiában és a térségben; szlovákiai fiatal magyar kutatók tudományos tevékenységének támogatása; tudományos tárgyú összejövetelek, szimpóziumok, tanácskozások, továbbképzések, műhelyek, konferenciák, előadások szervezése; az Egyesület tevékenységével kapcsolatos nyomtatott és elektronikus publikációk megjelentetése.

Emléktábla-avatás Eperjesen

2023. december 7-én az Eperjesi Egyetemen felavattuk Hazslinszky Frigyes botanikusnak, az MTA tagjának az emléktábláját. Az avatás előtörténete kalandosan alakult, mert az eredeti elképzelés szerint – ahogyan arról a közgyűlésen beszámoltunk – a tábla az eperjesi evangélikus kollégium történelmi épületének falára került volna, amely jelenleg...
Bővebben

Emléktábla avatás

2023. november 8-án a Szlovák Tudományos Akadémia Orvosbiológiai Központja Kísérleti Farmakológiai és Toxikológiai Intézetében felavattuk Bauer Győző professzornak, a korábbi Kísérleti Gyógyszerkutató Intézet igazgatójának, a SZMAT egyik alapítójának és tiszteletbeli elnökének az emléktábláját. Az ünnepélyes, de ugyanakkor rendkívül oldott és baráti hangulatú aktuson Bauer Győző...
Bővebben

Beszámoló a SZMAT 11. közgyűléséről

A SZMAT 2023. évi közgyűlését 2023. szeptember 30-án, szombaton tartotta jelenléti formában a Szomolányi várkastélyban (SZTA Kongresszusi Központja – Kongresové centrum SAV, Zámok Smolenice) 10.00 órától a Vörös Teremben (Červený salón). A közgyűlésen Kocsis Károly, az MTK EB elnöke felszólalásában köszöntötte a SZTA-át fennállásának 70....
Bővebben

Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért 2023-as díjazottja

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 2023. szeptember 30-án az éves közgyűlés keretében adta át a Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díjat Sebők Szilárdnak társadalomtudományok és bölcsészet kategóriában. A fiatal kutató a közgyűlésen a díjátadást megelőzően rövid előadásban mutatta be kutatási témáját és tudományos eredményeit....
Bővebben