Transzkulturális szempontok külföldieknek szánt magyar irodalomtörténetben

A magyar irodalom történetei szlovákul

Nemzetközi tudományos konferencia és workshop, 2024 május 21–24, Stará Lesná

Magyar irodalomtörténészek nemzetközi kutatócsoportja Bányai Éva (a Bukaresti Egyetem hungarológus professzora) vezetésével 2019 óta intenzíven együttműködik egy kutatás keretében, amelynek a célja egy külföldieknek koncipiált magyar irodalomtörténeti kézikönyv megírása. A kézikönyv nemcsak a magyar irodalomtörténetírás kurrens eredményeit kívánja bemutatni, hanem szándéka a nemzeti irodalom történeteiben a transzkulturális és interkulturális szempontok megjelenítése is. A kutatócsoport rendszeres találkozóinak célja az irodalomtörténeti kézikönyv kidolgozása, fejezeteinek megvitatása. Elsőként a román olvasónak szánt kéziratváltozat készül, amely jelenleg a szakmai szerkesztés folyamatában van. Párhuzamosan elindult a szlovákoknak címzett változat kidolgozása is.

A Szlovákiában, Stará Lesnán / Felsőerdőfalván megvalósított két és fél napos tudományos tanácskozás részben konferenciaprogramból, részben workshopprogramból állt. A konferencián elhangzoptt előadások a magyar irodalom olyan transzkulturális jelenségeivel foglalkoztak, amelyek a hagyományos irodalomtörténet-írásban háttérbe szorulnak (lásd a programot). A workshop programja a már elkészült kéziratfejezetek megvitatását, a szlovák olvasónak címzett változat megírásának módszertani és tartalmi kérdéseit, a további nyelvi mutációk kiadási lehetőségeinek megvitatását foglalta magában.

A Transzkulturális szempontok külföldieknek szánt magyar irodalomtörténetben – A magyar irodalom történetei szlovákul c. konferenciára és workshopra a Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézetének szervezésében (előkészítési munkálatok és költségek, tanácsterem és technika bérlése, szállásköltség nagy hányada), a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács támogatásával (étkezési költségek, szállásköltség maradéka) került sor. (Az utazási költségeket pedig az MTA Domus kézirattámogatásából térítették a résztvevők.)

Ezúton is köszönjük a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács támogatását, amely nélkül tudományos tanácskozásunk nem valósulhatott volna meg!

                                Bányai Éva, a projekt vezetője

                                Görözdi Judit (SZTA VI), a SZMAT tagja 

A nemzetközi tudományos konferencia és workshop programja letölthető ITT.