Területi bizottságok és akadémiai tanácsok

Az MTA regionális tudományos céljait a területi bizottságokon és az akadémiai tanácsokon keresztül valósítja meg. A régiók közigazgatásban és fejlesztésben betöltött szerepének növekedésével a regionális bizottságok erősítése az MTA alapvető érdeke. Az MTA támogatja és ösztönzi a területi bizottságok bevonását a regionális folyamatokba. Az MTA kiemelt szerepet szán a Területi Bizottságoknak és az Akadémiai Tanácsoknak

  • a regionális, megyei és városi önkormányzatokkal, a megyei kamarákkal és a regionális fejlesztési tanácsokkal való együttműködésben
  • az új tudományos eredmények közvetítésében a társadalom számára
  • a régiók tudományos életének szervezésében, tudománypolitikai stratégiájuk kidolgozásában
  • az MTA és felsőoktatási intézmények közötti harmonikus együttműködésben
  • a környező országok interregionális együttműködésében.

A tudományos eredmények gazdasági hasznosulásának elősegítése érdekében az MTA megbízza a területi bizottságokat a regionális gazdasági szereplőkkel való kapcsolattartással, hogy működjenek közre:

  • a régiók kutatóhelyei K+F tevékenységének, hasznosításra váró eredményeinek és szabad kutatási kapacitásainak bemutatásában
  • a gazdasági vállalkozások K+F igényeinek közvetítésében a kutatóhelyek számára
  • a regionális innovációs partnerközvetítésben, a hazai és nemzetközi pályázati együttműködés elősegítésében

AZ MTA területi bizottságai

AZ MTA határon túli testületei