Köszöntjük a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) honlapján!

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács civil egyesület, amely határozatlan időre alakult a szlovákiai magyar tudományosság és művészetek fejlesztése érdekében.

Az Egyesület alapvető céljai

a szlovákiai magyarok által gyakorolt tudományok és művészetek művelésének támogatása és képviselete, valamint az elért eredmények terjesztése; a szlovákiai magyarok tudományos életbe való bekapcsolása Szlovákiában és a térségben; tudományos szervezetekkel való együttműködés Szlovákiában és a térségben; szlovákiai fiatal magyar kutatók tudományos tevékenységének támogatása; tudományos tárgyú összejövetelek, szimpóziumok, tanácskozások, továbbképzések, műhelyek, konferenciák, előadások szervezése; az Egyesület tevékenységével kapcsolatos nyomtatott és elektronikus publikációk megjelentetése.

Közgyűlés és szimpózium

A SZMAT 2022. december 2 – 3-án tartotta éves közgyűlését, amely most a korábban elhalasztott szimpóziummal egybekötve került megrendezésre Kassán a Rovás polgári társulás MaJel székházában és a Rovás szervezési segítségével. Pénteken délután a „Mi a szlovákiai magyar tudományosság” címmel zajlott le a szimpózium, amelynek...
Bővebben

Közgyűlés, szimpózium és könyvbemutató

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 2022. december 3-án tartja tizedik közgyűlését. A közgyűlésre jelenléti formában Kassán a Rovásban (Centrum MaJel Rovás, Alžbetina 655/42, Košice) kerül sor, de a tagok online is tudnak csatlakozni. A közgyűlést megelőző napon (2022. december 2-án, pénteken 14.00 órai kezdettel) a...
Bővebben

A magyar filozófia történetírása

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényeinek keretén belül a SZMAT és a BTK Filozófiai Intézete bemutatja A magyar filozófia történetírása c. közös kiadásban megjelenő tanulmánykötetét. Az eseményre a Domus Collegium Hungaricum-ban kerül sor 2022. november 23-án, 18.00 órakor.  

Önkéntes munka a 21. században

A Tudomány és Technika Hete Szlovákiában, valamint a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozatok keretében a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, a Tanárképző Kar Biológia Tanszéke, valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács szervezésében 2022. november 17-én „Önkéntes munka a 21. században“ címmel tudományos szimpóziumot tartottunk. A...
Bővebben

Emléktábla avatás Nyitrán

2022. november 11-én a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényeként Nyitrán a Plébánia (Farská) utca 44 alatt a Zoboralja Közhasznú Társasággal együttműködve Dr. Chrenóczy-Nagy Józsefnek, Nyitra vármegye egykori főorvosának, ornitológusnak, az MTA levelező tagjának avattunk emléktáblát. (Nagy József életéről lásd a Dr. Kiss László orvostörténész tollából származó...
Bővebben

Árpád-kori királyok és temetkezőhelyek

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Archeogenomikai Intézet igazgatóhelyettese és tudományos főmunkatársa, Dr. Mende Balázs Gusztáv, 2022. november 10-én előadást tartott a Tudomány és Technika Hete, valamint a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozatok keretében a Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszéke, Történelem Tanszéke és...
Bővebben