• A Rákócziak 16–17. századi család és rokonságtörténete

    Bővebben
  • A tudomány etikai problémái c. nemzetközi tudományos szimpózium, Komárom, 2018. október 4–5 Komárom

    Bővebben

Köszöntjük a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) honlapján!

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács civil egyesület, amely határozatlan időre alakult a szlovákiai magyar tudományosság és művészetek fejlesztése érdekében.

Az Egyesület alapvető céljai

a szlovákiai magyarok által gyakorolt tudományok és művészetek művelésének támogatása és képviselete, valamint az elért eredmények terjesztése; a szlovákiai magyarok tudományos életbe való bekapcsolása Szlovákiában és a térségben; tudományos szervezetekkel való együttműködés Szlovákiában és a térségben; szlovákiai fiatal magyar kutatók tudományos tevékenységének támogatása; tudományos tárgyú összejövetelek, szimpóziumok, tanácskozások, továbbképzések, műhelyek, konferenciák, előadások szervezése; az Egyesület tevékenységével kapcsolatos nyomtatott és elektronikus publikációk megjelentetése.

A Rákócziak 16–17. századi család és rokonságtörténete

A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszéke, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács meghívja Önt „A Rákócziak 16–17. századi család- és rokonságtörténete” c. nemzetközi tudományos szimpóziumra, melyre 2018. november 5-én a SJE Konferenciaközpont K9-es termében (Hradná...
Bővebben

A tudomány etikai problémái c. nemzetközi tudományos szimpózium, Komárom, 2018. október 4–5 Komárom

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) és a Selye János Egyetem szervezésében 2018. október 4-én és 5-én a Selye János Egyetem Konferenciaközpontjában (Komárom) nemzetközi tudományos szimpóziumot szervezett a Tudomány etikai problémái címmel. A szimpózium célja volt többek között a különböző tudományágak képviselőivel való eszmecsere arról,...
Bővebben

Többközpontú nyelvek és nem-domináns változataik világkonferenciája

2018. június 21–23. között Szlovákiában a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem és annak Közép-európai Tanulmányok Kara adott otthont a 6th World Conference on Pluricentric Languages and their non-dominant Varieties: Pluricentric Languages in Europe in Contact and Conflict (Többközpontú nyelvek  kontaktusban és konfliktusban Európában) címmel szervezett nemzetközi tudományos konferenciának....
Bővebben

Új vezetőséget választott a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács

A somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet székházában tartotta meg 2017. december 7-én éves tisztújító közgyűlését a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács. Az ülésen a SZMAT tagjain kívül megjelentek a Magyar Tudományos Akadémia képviselői is, köztük Kocsis Károly, Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke és a bizottság titkára, Morvay Tünde. A több...
Bővebben

Életének 67. évében elhunyt Kovács László professzor, a pozsonyi Egyetemi Gyermekkórház és Rendelőintézet nefrológiai osztályának főorvosa, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács alelnöke.

Kovács László emlékére Életének 67. évében elhunyt Kovács László professzor, a pozsonyi Egyetemi Gyermekkórház és Rendelőintézet nefrológiai osztályának főorvosa, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács alelnöke. Elment az orvos, a tudós, a tanár. 2017. szeptember 17-e sokáig emlékezetes és szomorú nap lesz a kollégáknak, a barátoknak,...
Bővebben