MTA szlovákiai külső tagjai

Külső tagok

Dusza János
anyagtudomány, modern kerámiák - Műszaki Tudományok Osztálya
Élesztős Pál
szilárdságtan, alkalmazott mechanika - Műszaki Tudományok Osztálya
Flórián Károly
analitikai kémia, spektrokémia, kemometria - Földtudományok Osztálya
Hulkó Gábor
rendszer- és irányításelmélet - Műszaki Tudományok Osztálya
Mészáros András
a magyar filozófia története - Filozófiai és Történettudományok Osztálya
Miklós László
tájökológia - Földtudományok Osztálya
Simon Attila
történettudomány, Szlovákia és a szlovákiai magyarok XX. századi története