Emléktábla-avatás Eperjesen

2023. december 7-én az Eperjesi Egyetemen felavattuk Hazslinszky Frigyes botanikusnak, az MTA tagjának az emléktábláját. Az avatás előtörténete kalandosan alakult, mert az eredeti elképzelés szerint – ahogyan arról a közgyűlésen beszámoltunk – a tábla az eperjesi evangélikus kollégium történelmi épületének falára került volna, amely jelenleg a Szlovákiai Evangélikus Egyház Keleti Egyházkerületének tulajdonában van. Az Eperjesi Egyetem rektorának közvetítésével tárgyaltunk a püspökkel, Mgr. Peter Mihočcsal aki az ügyet a presbitérium elé terjesztette. A presbitérium jóváhagyta a kérelmünket azzal, hogy kérjük ki az illetékes Műemlékvédelmi Hivatal véleményét. Ez meg is történt, a hivatal azonban itt nem részletezendő okokból visszautasította a kérvényünket. A tervet ennek ellenére nem adtuk fel. Az Eperjesi Egyetem rektorának, Kónya Péternek a kezdeményezésére a rektorátus épületén belül létrehoztak egy emlékfalat, amelyre már korábban felkerült Verancsics Antal emléktáblája. Mellette helyeztük el a Hazslinszky Frigyes emlékét megörökítő táblát. Az ünnepélyes aktuson az avató beszédet a SZMAT elnöke, Mészáros András tartotta. Vele együtt Kónya Péter rektor és Peter Mihoč, a Szlovákiai Evangélikus Egyház Keleti Egyházkerületének püspöke méltatta Hazslinszky személyiségét valamint a volt evangélikus kollégium rektoraként kifejtett tevékenységét. A táblaavatáson részt vettek a párhuzamosan zajló tudományos konferencia magyarországi és szlovákiai előadói is, akik ennek az eseménynek az avatott tanúi voltak.