Meghívó a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 4. közgyűlésére

Tisztelt SZMAT-tag!

A SZMAT éves közgyűlését 2016. december 9-én, pénteken tartja Somorján, a Fórum Kisebbségkutató Intézetben 11 órai kezdettel.
A közgyűlés helyszíne: Park utca 4., 931 01 Somorja, Szlovák Köztársaság
(Parková 4, 931 01 Šamorín)

A közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívjuk és várjuk.

A közgyűlés napirendje:

 1. Kocsis Károlynak, az MTA Magyar Tudományosság Elnöki Bizottsága elnökének és Tarnóczy Mariannak, az MTA MTK osztályvezetőjének köszöntője
 2. Dusza János elnök beszámolója a SZMAT tevékenységéről
 3. A szakosztályok vezetőinek beszámolója
 4. A Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díjazottainak bemutatása és a díj átadása
 5. A díjazottak előadásai:
  Száz Pál: A hibriditás és a bricolage mint poétika és olvasat Borbély Szilárd műveiben
  Jankó Viktor: A húgyúti fertőzések klinikai és genetikai háttere
  Sopčák Tibor: Bioüveg – kalcium foszfát kompozit cementek elkészítése és tanulmányozása
 6. Szabó Pál beszámolója a SZMAT kassai tevékenységéről
 7. Hozzászólások, vita

A közgyűlés határozatképes, ha az ülésen jelen van az Egyesület tagjainak több mint a fele.
A közgyűlés határozatlanképességének esetén az ülést újra összehívják. Az újonnan összehívott Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
A határozatokat a Közgyűlés ülésén jelenlevő egyesületi tagok egyszerű többségének szavazatával hozza. Szavazat egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

A közgyűlés napirendi pontjai után mindenkit szeretettel várunk egy kis frissítőre.

A résztvevők számára az útiköltséget és a távolabbról érkezőknek igény szerint a szállást térítjük.

Nyitra, 2016. október 22.

Dusza János, elnök Vančo Ildikó
SZMAT elnök SZMAT titkár