Újabb szlovákiai magyar tudós az MTA külső tagjai között

A Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választották Mészáros Andrást, a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének professzorát.

Mészáros András székfoglalója Megírható-e a magyar filozófia története? címmel 2016. november 24-én (csütörtök) 15.00 órakor lesz az MTA Székházában.

Az előadás helye: Felolvasóterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. emelet)

2016-ban az MTA 31 rendes taggal, 26 levelező taggal és 23 külső taggal (nem Magyarországon élő, de magát magyarnak valló tudóssal) bővült. Az új tagokat az MTA 187. közgyűlésén mutatták be. Az MTA az idei tagválasztást követően 308 rendes, 56 levelező, 200 külső, valamint 226 tiszteleti taggal rendelkezik.

Mészáros András

Mészáros András (1949), egyetemi tanár, Comenius Egyetem BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (Pozsony), Szlovák Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete (Pozsony). Oktatás: világirodalom, az irodalomtudomány története, irodalomelmélet, Magyarország egyház-és iskolatörténete. Kutatási területe: a magyarországi (nevezetesen a felső-magyarországi) filozófia története, különös tekintettel a 19. századra, a magyar és a szlovák filozófia közép-európai kontextusban, illetve a filozófia és irodalom érintkezési pontjai.

Magyar nyelvű könyvpublikációi: Vandrák András filozófiai rendszere, 1980; Arisztotelész esete Phyllisszel, 1993; A marginalitás szelíd bája, 1994; A filozófia határvidékén, 1996; Zsebfilozófia, 1998; Idő által homályosan, 1999; A filozófia Magyarországon, 2000; A transzcendencia lehelete, 2001; A felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona, 2003; Kételkedők breviáriuma, 2013; Széttartó párhuzamok, 2014.

Szlovák nyelvű könyvpublikációi: Závan transcendencie, 2001; Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku, 2008; Dejiny maďarskej filozofie, 2013.