Beszámoló a SZMAT 4. közgyűléséről

A SZMAT éves közgyűlését 2016. december 9-én tartotta Somorján, a Fórum Kisebbségkutató Intézetben 11 órai kezdettel.

A közgyűlésen Dusza János köszöntötte a jelenlevőket, majd az egyes szakosztályok értékelték az elmúlt évet.

A SZMAT 2016-os éves tevékenységét, valamint a közgyűlésen elhangzottakat röviden összefoglalva a következők mondhatók el.

A SZMAT elnöksége az elmúlt évben több alkalommal összeült, próbálva a SZMAT tevékenységét szervezni. Kezdeményezése alapján 2016-ban a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választotta Mészáros András professzor urat, aki november 24-én tartotta székfoglaló előadását Megírható-e a magyar filozófia címmel. Személyében a szlovákiai humán magyar tudományosság első tagját üdvözölhetjük a magyar akadémikusok körében. Mészáros Andrásnak szívből gratulálunk.

http://szmat.sk/2016/10/28/ujabb-szlovakiai-magyar-tudos-az-mta-kulso-tagjai-kozott/

Támogattunk több konferenciát és rendezvényt, melyek a következők:

a komáromi Selye János Egyetemen „Trendek és eredmények a biológiai kutatás és oktatás terén” címmel tartott nemzetközi konferenciát, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karán tartott Közép-európai határsávok nemzetközi komparatisztikai konferencia, ugyancsak a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karán megvalósított IV. Legere országos irodalmi vetélkedő fordulóit.

Ezen kívül a SZMAT támogatja Susan Gal neves magyar származású amerikai nyelvész magyar nyelvű tanulmánykötetének megjelenését, támogatta s Szabó Pál szervezésében részt vett a kassai Rovás-kör tudományos tárgyú tevékenységének, előadásainak megvalósításában.

2016-ban 100 euró értékű különdíjjal jutalmaztuk az FTDK egyik résztvevőjét, és létrehoztuk a Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díjat. http://szmat.sk/2016/10/28/fiatal-kutatok-a-szlovakiai-magyar-tudomanyossagert-dij/

A díj olyan fiatal, 35 évüket még be nem töltött, szlovákiai magyar tudósok, kutatók elismerése céljából került létrehozásra, akik a magyar tudományos élet szlovákiai előmozdításában kiemelkedő érdemeket szereztek. A díj minden évben 3 kategóriában kerül kiosztásra: társadalomtudományok és bölcsészet műszaki- és élettelen természettudományi területek valamint élettudományok kategóriában. Az első díjátadásra a közgyűlésen került sor. A díjat az alábbi fiatal kutatók kapták meg.

Száz Pál a társadalomtudományok és bölcsészet kategóriában, konkrétan az irodalomtudomány területén elért eddigi tevékenységéért ítélte meg a SZMAT Elnöksége a díjat.

Az élettudományok kategóriában az elnökség kivételesen két ifjú tehetséget is díjazott. Jankó Viktort a SZMAT Elnöksége az élettudományok kategóriában, konkrétan az orvostudományok – gyermeknefrológia terén elért eredményeiért, s Makovicky Pált szintén az élettudományok kategóriában, konkrétan a biológia, és állattenyésztés területén elért eredményeiért.

A műszaki- és élettelen természettudományi kategóriában a díjat Sopčák Tibor ifjú kutató kapta a kémia és anyagtudomány területén elért eredményeiért.

Örvendetes, hogy a közgyűlésen a fiatalokat többen is képviselték. A Comenius Egyetem Orvosi Karán a magyar medikusokat összefogó Selye János klub képviselői gazdag tevékenységükről adtak számot, s mindkét részről megegyezés született az együttműködésről.

A Selye János Egyetem 2017 nyarán főszervezőként nyári egyetemet szervez Selye János emlékének. A közgyűlés résztvevői megszavazták, hogy a SZMAT lehetőségeihez mérten anyagilag támogatja a nyári egyetemen részt venni szándékozó fiatal szakemberek részvételét.

Dusza János évértékelő beszámolójában arra is kitért, hogy a tervekhez képest a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanácsnak mit nem sikerült megvalósítania: a szlovákiai magyar tudományos élet nagyobb mértékű összefogását. A különböző tudományterületek művelői még mindig keveset tudnak egymás tevékenységéről. Ennek több oka is van. A SZMAT sajnos nem rendelkezik státusszal, 2016-ban az MTA-támogatásával sok mindent meg tudtunk valósítani, de sajnos nem sikerült státuszt kialakítani. Mindannyian tudjuk, hogy a munkahelyi leterheltség az elmúlt években minden területen nőtt, s ez a további – bármilyen fontosnak is tűnő – tevékenység intenzitását erősen befolyásolja. A másik probléma a szlovákiai magyarság földrajzi elhelyezkedése, hiszen Pozsonytól az ukrán határig tartó sávról beszélünk. A harmadik probléma, hogy a szlovákiai magyar tudósok, kutatók szép számban jelen vannak a tudományos életben, de pontosan tevékenységük sokfélesége teszi nehézkessé munkásságuknak bármilyen jellegű összehangolását, még ha ez az összehangolás azt jelentené is, hogy szlovákiai magyar tudományos életként jelenhetne meg a közvélemény előtt.

Mindezek ellenére, mintahogyan a Közgyűlésen elhangzott, „a munka elkezdődött és a nehézségek ellenére folytatni is kell”.