Trendek és eredmények a biológiai kutatás és oktatás terén

A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának Biológia Tanszéke, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács és a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja 2016. április 18-án nemzetközi tudományos konferenciát rendez „Trendek és eredmények a biológiai kutatás és oktatás terén” címmel.

A konferencia teret biztosított az egyetemi és főiskolai oktatók, kutatók, tudományos munkatársak és doktoranduszok számára annak megvitatására, hogy hogyan lehet a biológia ismereteket a tudományban, interdiszciplináris kutatásban és az oktatásban alkalmazni. Az előadások témái tudományos eredmények, új módszerek és technikák, valamint javaslatok hangzanak el arra nézve, hogy hogyan lehet ezeket integrálni az oktatásba, a posztgraduális és élethosszig tartó tanulásba.

A konferencián plenáris előadást tart Prof. habil. r. Szabó T. Attila, DSc. biol. (BioDatLab, Balatonfüred) a Klímaváltozás és hóvirág-kutatásról címmel arról, hogy mik a lehetőségek és buktatók egy potenciális génökológiai modellnövény felhasználására a kutatásban és oktatásban. Dr. habil. Gyurácz József, PhD. dékán (NYME, Szombathely) a Modern irányzatok a magyarországi madárvonulás-kutatásban címmel tart előadást. Prof. Ing. Vološčuk Ivan, DrSc. (FPV UMB, Banská Bystrica) pedig az ökoszisztéma-szolgáltatásokról vagyis az ökológia új tartalmairól informálja a résztvevőket. A konferencián további 19 tudományos előadás is elhangzik majd.

Letöltés (PDF, 1.2MB)