Köszöntjük a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) honlapján!

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács civil egyesület, amely határozatlan időre alakult a szlovákiai magyar tudományosság és művészetek fejlesztése érdekében.

Az Egyesület alapvető céljai

a szlovákiai magyarok által gyakorolt tudományok és művészetek művelésének támogatása és képviselete, valamint az elért eredmények terjesztése; a szlovákiai magyarok tudományos életbe való bekapcsolása Szlovákiában és a térségben; tudományos szervezetekkel való együttműködés Szlovákiában és a térségben; szlovákiai fiatal magyar kutatók tudományos tevékenységének támogatása; tudományos tárgyú összejövetelek, szimpóziumok, tanácskozások, továbbképzések, műhelyek, konferenciák, előadások szervezése; az Egyesület tevékenységével kapcsolatos nyomtatott és elektronikus publikációk megjelentetése.

A Rákócziak 16–17. századi család- és rokonságtörténete

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Biológia Tanszéke, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Régészeti Intézete és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács  2018. november 5-én nemzetközi tudományos szimpóziumot szervezett „A Rákócziak 16–17. századi család- és rokonságtörténete” címmel. A tanácskozásra a SJE Konferencia-központjának K9-es termében (Hradná...
Bővebben

Susan Gal neves amerikai magyar nyelvész tanulmánykötetének bemutatója

2018. november 30-án, pénteken délután zajlott a Magyar Tudományos Akadémia MTA Domus Collegium Hungaricum konferenciatermében a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara és az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága szervezésében a neves amerikai magyar nyelvész, Susan Gal (University of Chicago) Nyitrán megjelent tanulmánykötetének (A nyelv...
Bővebben

Szontagh Gusztáv filozófus, irodalomkritikus, mezőgazdasági szakíró emléktáblájának avatása Csetneken

Azon hosszú távú terv keretén belül, miszerint a SZMAT emléket állít az MTA azon tagjainak, akik életük vagy munkásságuk révén a mai Szlovákia területéhez kötődtek, 2018. november 28-án Csetneken felavattuk Szontagh Gusztáv filozófus, irodalomkritikus, mezőgazdasági szakíró emléktábláját. Az avatást Ladislav Belányi polgármester nyitotta meg. Utána...
Bővebben

A Rákócziak 16–17. századi család és rokonságtörténete

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Biológia Tanszéke, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Régészeti Intézete és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 2018. november 5-én nemzetközi tudományos szimpóziumot szervezett „A Rákócziak 16–17. századi család- és rokonságtörténete” címmel. A tanácskozásra a SJE Konferencia-központjának K9-es termében (Hradná...
Bővebben

A tudomány etikai problémái c. nemzetközi tudományos szimpózium, Komárom, 2018. október 4–5 Komárom

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) és a Selye János Egyetem szervezésében 2018. október 4-én és 5-én a Selye János Egyetem Konferenciaközpontjában (Komárom) nemzetközi tudományos szimpóziumot szervezett a Tudomány etikai problémái címmel. A szimpózium célja volt többek között a különböző tudományágak képviselőivel való eszmecsere arról,...
Bővebben