• Az MTA Domus pályázati felhívása nemzetközi konferencián való aktív részvétel támogatására

    Bővebben
  • Az MTA pályázati felhívása Domus ösztöndíjak elnyerésére

    Bővebben

Köszöntjük a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) honlapján!

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács civil egyesület, amely határozatlan időre alakult a szlovákiai magyar tudományosság és művészetek fejlesztése érdekében.

Az Egyesület alapvető céljai

a szlovákiai magyarok által gyakorolt tudományok és művészetek művelésének támogatása és képviselete, valamint az elért eredmények terjesztése; a szlovákiai magyarok tudományos életbe való bekapcsolása Szlovákiában és a térségben; tudományos szervezetekkel való együttműködés Szlovákiában és a térségben; szlovákiai fiatal magyar kutatók tudományos tevékenységének támogatása; tudományos tárgyú összejövetelek, szimpóziumok, tanácskozások, továbbképzések, műhelyek, konferenciák, előadások szervezése; az Egyesület tevékenységével kapcsolatos nyomtatott és elektronikus publikációk megjelentetése.

Nemzetközi workshop Budapesten a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács támogatásával

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács támogatásával A magyar nyelvtan oktatásának problémái a Kárpát-medencében a 21. században címmel nemzetközi workshopot szervezett a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének oktatója, a SZMAT alelnöke, Vančo Ildikó. A workshopra 2019. február 11 – 12-én került sor...
Bővebben

A Rákócziak történetének interdiszciplináris kutatási eredményei

A Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológia Tanszéke és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács „A Rákócziak történetének interdiszciplináris kutatási eredményei”címmel rendezte meg 2018. december 3-én nemzetközi tudományos szimpóziumát a szlovákiai Nemzetiségi Kultúrák Támogatási Alapjának „A Rákócziak antropogenetikai és történeti kutatása” című (18-170-00733-as számú) kutatási programjának...
Bővebben

A SZMAT 2018-as éves közgyűlése

A SZMAT éves közgyűlését 2018. december 7-én tartotta Somorján, a Fórum Kisebbségkutató Intézetben. A közgyűlést Kocsis Károlynak, az MTA Magyar Tudományosság Elnöki Bizottsága elnöke köszöntötte, majd Morvai Tündének, az MTA HTMT osztályvezetőjének beszámolója hangzott el. Szabó Miklós, a SEJK alelnöke megemlékezett Kovács Lászlóról, Svorad Štolc,...
Bővebben

A Rákócziak 16–17. századi család- és rokonságtörténete

A Selye János Egyetem Tanárképző Karának Biológia Tanszéke, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Régészeti Intézete és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács  2018. november 5-én nemzetközi tudományos szimpóziumot szervezett „A Rákócziak 16–17. századi család- és rokonságtörténete” címmel. A tanácskozásra a SJE Konferencia-központjának K9-es termében (Hradná...
Bővebben

Susan Gal neves amerikai magyar nyelvész tanulmánykötetének bemutatója

2018. november 30-án, pénteken délután zajlott a Magyar Tudományos Akadémia MTA Domus Collegium Hungaricum konferenciatermében a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara és az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága szervezésében a neves amerikai magyar nyelvész, Susan Gal (University of Chicago) Nyitrán megjelent tanulmánykötetének (A nyelv...
Bővebben

Szontagh Gusztáv filozófus, irodalomkritikus, mezőgazdasági szakíró emléktáblájának avatása Csetneken

Azon hosszú távú terv keretén belül, miszerint a SZMAT emléket állít az MTA azon tagjainak, akik életük vagy munkásságuk révén a mai Szlovákia területéhez kötődtek, 2018. november 28-án Csetneken felavattuk Szontagh Gusztáv filozófus, irodalomkritikus, mezőgazdasági szakíró emléktábláját. Az avatást Ladislav Belányi polgármester nyitotta meg. Utána...
Bővebben