Közgyűlés és szimpózium

A SZMAT 2022. december 2 – 3-án tartotta éves közgyűlését, amely most a korábban elhalasztott szimpóziummal egybekötve került megrendezésre Kassán a Rovás polgári társulás MaJel székházában és a Rovás szervezési segítségével.
Pénteken délután a „Mi a szlovákiai magyar tudományosság” címmel zajlott le a szimpózium, amelynek a helyszínen harmincöt hallgatója volt, az online-térben pedig hozzávetőlegesen húszan követtek figyelemmel. Az eseményt meglátogatta Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzul asszonya is, aki köszöntötte a résztvevőket és gratulált a SZMAT tevékenységéhez. A szimpóziumon Mészáros András, Morvai Tünde, Rácz Olivér, Albert Sándor, Szabó Pál, Simon Attila és Vančo Ildikó tartott előadást. A szimpózium apropóját az adta, hogy az utóbbi évtizedekben megerősödött mind a magyarországi, mind pedig a határokon túli tudományosság transznacionális jellege, ezért újra kell gondolni saját státuszunkat a tudományos intézmények hálózatában, és a szlovákiai magyar közélettel szemben is meg kell határozni a funkciónkat. Az előadásokat gazdag vita követte, amelyben felvetődtek a kérdés identitást érintő összefüggései valamint az intézményesség problémái is. Most Mészáros András felvezető előadását tesszük közzé, amelyet követni fog a többi szöveg is. Reményeink szerint a szövegek közzététele nyomán a SZMAT szimpóziumon jelen nem levő tagsága is kifejti véleményét az adott témáról.
Szombaton délelőtt tartottuk meg rendes évi közgyűlésünket, amelyen helyben 14 tag vett részt, húszan pedig az online-térben követték az eseményeket. A közgyűlésen – szokás szerint – jelen volt Kocsis Károly az MTA MTK EB elnöke és Morvai Tünde az MTA HTMT Titkárságának osztályvezetője is. A közgyűlést Mészáros András, a SZMAT elnöke nyitotta meg. Őt követte Kocsis Károly és Morvai Tünde felszólalása, majd pedig a „Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díj” idei kitüntetettjei tartottak előadást. Név szerint Jerábek Róbert (akit Élesztős Pál, az MTA külső tagja mutatott be) és Istók Béla (az ő laudációját Török Tamás tartotta). Jerábek Róbert online, Istók Béla pedig a helyszínen tartotta meg előadását. A két előadást és a díjátadást rövid vita követte, amelyben a résztvevők is magasra értékelték a két díjazott szakmai felkészültségét. A vita után Mészáros András tartotta meg beszámolóját a SZMAT 2022-es tevékenységéről és a 2023-as tervekről. A nem túl nagy létszámú jelenlevő ellenére parázs és ösztönző vita bontakozott ki. Ebben felszínre kerültek a SZMAT tevékenységét lassító és fékező jelenségek (a honlap aktualitása, az eseményekre való gyorsabb reagálás stb.), a SZMAT-nak a magyarországi és a többi határon túli testvérszervezetekhez fűződő kapcsolatai, a médiákban való megjelenés forszírozása, a SZMAT-nak a Fórum Társadalomtudományi Intézethez való kapcsolódása (pl. a Fórum podcastet indít, amelynek működésében számít a SZMAT együttműködésére), a közgyűlés időpontjának esetleges megváltoztatása, a fiatal kutatók és SZMAT-tagok intenzívebb bekapcsolódása a SZMAT munkájába, stb. A vita végén megegyeztünk abban, hogy a felszólalók konkrét észrevételeiket és programajánlatukat megküldik írásban a SZMAT Elnökségének, amelyik ezekkel érdemben fog foglalkozni. (Az elnöki beszámolót csatoljuk.)
Többen megállapították, hogy a közgyűlés Kassára vitele jó döntés volt, hiszen a szimpóziumon olyan érdeklődők is részt vehettek, akik egyébként nem kerülnek kapcsolatba a SZMAT tevékenységével, másrészt pedig ez egy gesztus is volt a kassai régióban élő és működő SZMAT-tagokkal szemben. Ezt azért kell kiemelni, mert a szlovákiai magyar tudományosság zömében a nyugat-szlovákiai régióhoz kapcsolódik.
A résztvevők a jól végzett munka érzésével távoztak a közgyűlésről.