Szimpózium 2023. május 3.

M e g h í v ó 

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács a Zoboralja Közhasznú Társasággal együttműködve tudományos szimpóziumot szervez 2023. május 3-án a következő programmal: 

Megnyitó (Mészáros András) 

Lacza Tihamér: A múltbéli Nyitra, a magyar művelődés regionális központja 

Fehér Sándor: Dr. Chrenóczy-Nagy József élete és természettudományos munkássága 

Gálffy Balázs: „Stressz az élet sava-borsa” – Selye professzor grandiózus életművéről 

Kováts Virág Borbála – Kiss Beáta: Selye János Klub, avagy a pozsonyi magyar orvostanhallgatók klubja 

A rendezvényre a Zoboralja Kht. székházában kerül sor (Nyitra, Plébánia u. [Farská] 44. szám alatt) 10.00 órai kezdettel 

 Mivel a szimpózium helyszínének kapacitása korlátolt, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a következő címen lehet: lajos.ladanyi@gmail.com, tel.:0905 634 207. 

  Mészáros András, a SZMAT elnöke                                               Ladányi Lajos, a Zoboralja Kht. elnöke