Author Archives: admin

Meghívó a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 5. közgyűlésére

Tisztelt SZMAT-tag!

A SZMAT éves közgyűlését 2017. december 7-én, csütörtökön tartja Somorján, a Fórum Kisebbségkutató Intézetben 11 órai kezdettel.

A közgyűlés helyszíne: Park utca 4., 931 01 Somorja, Szlovák Köztársaság
(Parková 4, 931 01 Šamorín)

A közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívjuk és várjuk.

A közgyűlés programja:

11.00–11.05: Kocsis Károlynak, az MTA Magyar Tudományosság Elnöki Bizottsága elnökének köszöntője

11.05–11.10: Morvai Tündének, az MTA HTMT osztályvezetöjének köszöntője

11.10–11.20: Dusza János elnök beszámolója a SZMAT tevékenységéről

11.20–12.20: A szakosztályok vezetőinek beszámolója

12.20–12.30: A Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díjazottainak bemutatása és a díj átadása

12.30–12.40: Baka Patrik díjazott Az utak, amelyeken nem mentünk végig. Az alternatív történelem és lehetséges szerepe az oktatásban c. előadása

12.40–12.50: Csáky Veronika díjazott Genetikai kutatások a régészetben: Az archeogenetika jelentősége, vizsgálati tárgya és módszerei  c. előadása

12.50–13.00: Kávészünet

13.00–13.15: Az Alapszabály módosítása[1]

13.15–13.35: A Választmány megválasztása

13.35–13.50: Az elnök és az elnökség megválasztása

13.50–14.10: Hozzászólások, vita

14:10–15.00: Ebéd

A közgyűlés napirendi pontjai után mindenkit szeretettel várunk az ebédre.

A résztvevők számára az útiköltséget térítjük.

Életének 67. évében elhunyt Kovács László professzor, a pozsonyi Egyetemi Gyermekkórház és Rendelőintézet nefrológiai osztályának főorvosa, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács alelnöke.

Kovács László emlékére

Életének 67. évében elhunyt Kovács László professzor, a pozsonyi Egyetemi Gyermekkórház és Rendelőintézet nefrológiai osztályának főorvosa, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács alelnöke.

Elment az orvos, a tudós, a tanár. 2017. szeptember 17-e sokáig emlékezetes és szomorú nap lesz a kollégáknak, a barátoknak, az orvostanhallgatóknak és megannyi beteg gyermek családjának. Életének 67. évében itt hagyott minket kedves professzorunk, Kovács László. Személyében igazi, nemzetközileg is elismert magyar tudóst-orvost vesztettünk el, aki még élete utolsó hónapjában is gyógyított, fejlesztette a gyermekgyógyászat oktatását a pozsonyi Comenius Egyetem Gyermekgyógyászai Klinikáján. Munkásságának ékes elismerése volt, amikor 2013-ban Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki.

Tudományos munkássága kezdetén Chicagóban kutatta a diabetes insipidus genetikai hátterét. Tanulmányozta az agyalapi mirigy egyik hormonjának hatását a súlyos betegségben szenvedő gyermekekre. Eredményei Európa-szerte ismertté tették. Nevéhez több klinikai kezelési protokoll fűződik, amelyek által tudása meg sokáig segíteni fogja orvoskollégái munkáját.

A professzor úr, ahogy megannyi édesanya, beteg gyermek nevezte, többé nem oktatja fiatal kollégáit, irányítja tudományos munkájukat, és nem gyógyítja a gyakran nagyon ritka betegségben szenvedő gyermekeket.

Emlékét örökké megőrizzük.

Dr. Janko Viktor

(A megemlékezés eredeti megjelenési helye: http://ujszo.com/napilap/kozelet/2017/09/20/kovacs-laszlo-professzor-ur-emlekere)

Kovács László temetése 2017. szeptember 26-án 12.30 órakor lesz a pozsonyi krematóriumban.

FELHÍVÁS a XII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

F E L H Í V Á S

a XII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

A Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT) a Selye János Egyetem (SJE) a Jedlik Ányos Polgári Társulás (JAPT) és a Diákhálózat (DH) mint főszervezők közreműködésével, az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK) valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt meghirdeti 2017-re a XII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciát (FTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne:

2017. december 1–2., Nyitra,
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
Közép-európai Tanulmányok Kara.

A rendezvényt a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatja.

“Érték, minőség és versenyképesség – a 21. század kihívásai” – a Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Konferenciája

A Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Konferenciája (“Érték, minőség és versenyképesség – a 21. század kihívásai”)

2017. szeptember 12-13-án

kerül megrendezésre Komáromban az egyetem konferenciaközpontjában.

A konferencia egyik hivatalos nyelve a magyar.

A tervezett szekciók:

  • Modern infokommunikációs technológiák és szerepük az oktatásban és a tudományban
  • Társadalmi és gazdasági trendek, kölcsönhatások a 21. században
  • Idegennyelv-oktatás a 21. században – tradíció és innováció
  • A pedagógus és a motiváció szerepe a nevelő-oktató folyamatban
  • Egészségileg és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók
  • A hungarisztika és szlovakisztika időszerű kérdései
  • Reformáció egykor és ma

( http://selyetudkonf.ujs.sk/2017/meghivo/ )