“Érték, minőség és versenyképesség – a 21. század kihívásai” – a Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Konferenciája

A Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Konferenciája (“Érték, minőség és versenyképesség – a 21. század kihívásai”)

2017. szeptember 12-13-án

kerül megrendezésre Komáromban az egyetem konferenciaközpontjában.

A konferencia egyik hivatalos nyelve a magyar.

A tervezett szekciók:

  • Modern infokommunikációs technológiák és szerepük az oktatásban és a tudományban
  • Társadalmi és gazdasági trendek, kölcsönhatások a 21. században
  • Idegennyelv-oktatás a 21. században – tradíció és innováció
  • A pedagógus és a motiváció szerepe a nevelő-oktató folyamatban
  • Egészségileg és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók
  • A hungarisztika és szlovakisztika időszerű kérdései
  • Reformáció egykor és ma

( http://selyetudkonf.ujs.sk/2017/meghivo/ )