Tudományetikai szimpózium

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 2018. október 4 – 5-én szimpóziumot szervez a tudomány etikai kérdéseiről.  A találkozó célja a tudományetika aktuális kérdéseiről való eszmecser a különböző tudományágak képviselőinek részvételével.  A szimpózium egyik kiindulópontja az MTA 2010-ben elfogadott Tudományetikai Kódexében foglalt elvei, ugyanakkor előretekint a 2019-ben Magyarországon tartandó World Science Forum egyik alaptémájára is, amelyik éppen rendezvénünk céljaként megjelölt kérdésre vonatkozik. 

PROGRAM

Letöltés (PDF, 817KB)

FELHÍVÁS

Letöltés (DOC, 27KB)

JELENTKEZÉSI LAP

Letöltés (DOCX, 13KB)