Emléktábla avatás Bártfafürdőn

2022. november 4-én a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényeként Bártfafürdőn emléktáblát avattunk Dr. Chyzer Kornél balneológusnak, aki 1861 és 1869 között volt a fürdő főorvosa. (Chyzer életéről lásd a Dr. Kiss László orvostörténész tollából származó laudációt.) A fürdő vezetősége rendkívül pozitívan fogadta ajánlatunkat az emléktábla elhelyezéséről. Erről tanúskodik, hogy a fürdőtársaság képviseletében az ünnepélyes aktuson részt vett JUDr. Ing. Jaroslav Komora, az igazgatótanács elnöke, Ing. Pavol Menšík főigazgató, Ing. Tamara Šatanková, gazdasági és kereskedelmi igazgató valamint a fürdő több alkalmazottja és vendége is. Külön ki kell emelni Dr. Ján Jaroslav Skorka heraldikai szakember jelenlétét, aki két évvel korábban szlovákra fordította Chyzer 1889-ben kiadott bártfafürdői emlékkönyvét. Ezt az emlékkönyvet a fürdőtársaság 2020-ban ki is adta. Vagyis az emlékkönyv megjelentetése és az emléktábla avatása két, egymáshoz szorosan kötődő eseményként jelent meg a fürdő jelenkori történetében. A SZMAT részéről prof. Mészáros András, a SZMAT elnöke, prof. Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem rektora, doc. Kónya Annamária, az Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézetének vezetője valamint Mgr. Bolemant Lilla, a Womanpress Kiadó alapítója volt jelen az avatáson. Csupán érdekességként említjük meg, hogy az avatást követően az egyik fürdővendég is méltatta az emléktábla elhelyezését azzal a megjegyzéssel, hogy a múlt emlékezete alapozza meg a jelent. Záróaktusként a SZMAT és a fürdőtársaság képviselői baráti beszélgetéssel fűszerezett munkaebéden vettek részt.