A SZMAT felhívása monográfia kiadására

A kiadványsorozat címe:

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács monográfiasorozata

Kiadja az MTA MTK és a SZMAT

 

Sorozatszerkesztő: Vančo Ildikó

Szerkesztőbizottság:

Mészáros András, Nagy Melinda, Dusza János, Kádasi Lajos

Nemzetközi tanácsadó testület:

Bitay Enikő (Sapientia Egyetem, Kolozsvár)

Csernicskó István (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász)

Markó Bálint (Babeș–Bolyai Tudományegyetem)

Morvai Tünde (MTA, Budapest)

Németh Zoltán (Varsói Egyetem, Varsó)

Takács Márta (Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar)

Tódor Erika-Mária (Sapientia Egyetem, Kolozsvár)

 

A monográfiasorozat indításának célja, hogy a szlovákiai magyar tudományosság eredményei a tudományos közösség számára széles körben elérhetővé váljanak.

Pályázatot szlovákiai SZMAT-tagok nyújthatnak be.

Évente két, kivételes esetben – amennyiben a beadott kéziratok száma és minősége ezt indokolttá és a SZMAT költségvetése lehető teszi – több kiadvány megjelentetése is támogatható.

A monográfia megjelentetésére a szerző pályázatot nyújt be a sorozat szerkesztőbizottságához. A pályázat benyújtása pályázati adatlapon és a kiadásra szánt kézirattal történik. A kézirat formátuma: pdf. A pályázati adatlapot és a kéziratot az adott év március 31-ig kell benyújtani.

Az adatlapot nyomtatva, aláírva, pdf formátumban kérjük az alábbi e-mail címre: szmatmonografia1@gmail.com

A kiadványsorozat indításának évében, 2022-ben, a pályázatot október 10-ig lehet benyújtani.

A monográfia lehet PhD. vagy habilitációs disszertáció olyan változata is, melyet a dolgozat bírálóinak az eljárás során tett észrevételeit figyelembe véve a szerző átdolgozta monográfiává.

A kiadásra elfogadott monográfiát minden esetben két, a sorozatszerkesztő vagy a szerkesztőbizottság által felkért bíráló véleményezi, és a bírálat alapján javasolja a megjelenést. A megjelenés feltétele, hogy mindkét bíráló támogassa a kiadást. A szerkesztőbizottság a megvédett disszertáción alapuló monográfiát is elküldi szakmai bírálatra.

Az elfogadott kézirat végső változatát a szerző a sorozatszerkesztő által, a kézirat elfogadása után szerző rendelkezésére bocsátott formai követelmények alapján, tördelt, nyomdakész formában nyújtja be. A monográfia terjedelme 3–20 szerzői ív, az ennél terjedelmesebb monográfia megjelentetése a szerkesztő bizottság egyéni támogató elbírálása esetében lehetséges.

A kiadványsorozat ISSN és ISBN számot kap, az egyes kiadványok DOI számot és E-ISBN számot is kapnak, melyeket az MTA MTK osztálya kér ki.

A kiadvány kiadójaként a SZMAT és az MTA egyaránt szerepel.

Az elektronikus változat felkerül a SZMAT weboldalára.

A kiadványok nyelve magyar vagy angol.

A kiadványok formátuma: B5, puha borítós, ragasztott.

Pályázati űrlap