Szontagh Gusztáv filozófus, irodalomkritikus, mezőgazdasági szakíró emléktáblájának avatása Csetneken

Azon hosszú távú terv keretén belül, miszerint a SZMAT emléket állít az MTA azon tagjainak, akik életük vagy munkásságuk révén a mai Szlovákia területéhez kötődtek, 2018. november 28-án Csetneken felavattuk Szontagh Gusztáv filozófus, irodalomkritikus, mezőgazdasági szakíró emléktábláját. Az avatást Ladislav Belányi polgármester nyitotta meg. Utána Mester Béla, az MTA Filozófiai Intézetének tudományos főmunkatársa, Szontagh életének és filozófiájának legavatottabb ismerője mutatta be a jelenlevőknek Szontagh személyiségét és Csentekhez fűződő viszonyát. Az ő szavait Mészáros András, a SZMAT elnöke tolmácsolta szlovákul. Az esemény rangját emelte, hogy az ünnepélyes aktuson jelen volt Morvai Tünde, az MTA HTMT Titkárságának vezetője is. Az avatást követően megkoszorúztuk az emléktáblát, majd pedig a polgármesteri hivatalban egy rövid fogadás keretén belül elbeszélgettünk a polgármesterrel és az evangélikus lelkésznővel, akinek a kalauzolásával utána megtekintettük a csetneki templom méltán híres freskóit.

Letöltés (PDF, 107KB)