Nemzetközi workshop Budapesten a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács támogatásával

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács támogatásával A magyar nyelvtan oktatásának problémái a Kárpát-medencében a 21. században címmel nemzetközi workshopot szervezett a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének oktatója, a SZMAT alelnöke, Vančo Ildikó.

A workshopra 2019. február 11 – 12-én került sor az MTA Domus ‘Collegicum Hungaricum‘ épületében.

A workshop célja a nyelvtantanítás elméleti, gyakorlati tapasztalatainak megvitatása, a  magyar nyelvtan oktatása mai helyzetének bemutatása volt. A résztvevők ezen kívül megvitatták a további együttműködés és közös kutatás lehetőségeit, különös tekintettel a nemzetiségi oktatásra.

A nyelvtantanítás témaköréről a témával elméleti és gyakorlati szempontból is foglalkozó neves magyarországi nyelvészek, Tolcsvai Nagy Gábor, Kugler Nóra, Kálmán László tartottak előadást, a kárpáraljai helyzetet Beregszászi Anikó és Csernicskó István mutatta be a kárpátaljai magyar nyelvészek képviseletében, a romániai magyar nyelvű oktatásban jelenleg megjelenő nyelvtantanítási irányvonalakat Kádár Edit kolozsvári nyelvész ismertette, a szlovéniai szakembereket Kolláth Anna, a vajdasági nyelvészeket Vukov-Raffai Éva képviselte, a szlovákiai helyzetet Vančo Ildikó, a SZMAT alelnöke elemezte.

A workshopon előadást tartott Baranyai Katalin, az OFI munkatársa, s szlovákiai részről a tanácskozáson részt vett Ledneczky Gyöngyi, a szlovák Állami Pedagógiai Intézet munkatársa.

A workshop a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács támogatásával valósulhatott meg.

A workshop programja letölthető itt.