Emléktábla-avatás Rozsnyón

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) állandó programjának része emléktáblák állítása azon volt MTA-tagok emlékére, akik születésük, tevékenységük vagy kutatásuk programja révén a volt Felső-Magyarország területéhez kapcsolódtak. Ebben az évben második alkalommal került sor ilyen ünnepre. Október 2-án Rozsnyón felavattuk Magda Pál statisztikus és geográfus emléktábláját. Az aktust hosszas előkészítés előzte meg, mivel egyrészt egyezségre kellett jutnunk mind a Rozsnyói Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházközséggel, mind pedig a Műemlékvédelmi Hivatallal, hiszen a táblát az egyházközség ingatlanának kapubejáratában helyeztük el, másrészt pedig alkalmazkodnunk kellett a járványügyi előírások megkötéseihez is.

Az ünnepi aktuson a SZMAT részéről Mészáros András elnök, Dusza János alelnök és Bolemant Lilla tag, az evangélikus egyközség oldaláról pedig ThDr. Jerguš Olejár, PhD. gyülekezeti lelkész, Mgr. Viliam Solárik, a magyar gyülekezet lelkésze és Ing. Ivan Nemčok gyülekezeti felügyelő vettek részt. Nemčok úr személyében a városháza is hivatalosan képviseltette magát. Rajtuk kívül még jelen voltak rozsnyói lakosok is, akik Ambrus Ferenc felhívására voltak tanúi az avatásnak, amelyik két nyelven, magyarul és szlovákul zajlott.

A hivatalos vendégeket Viliam Solárik lelkész mutatta be. Utána Bolemant Lilla magyarul, Mészáros András pedig szlovákul olvasta fel az avató beszédet. Őket Jerguš Olejár követte, akinek a laudációját Mészáros András tolmácsolta magyarra. Olejár lelkész úr főként Magda Pál személyiségének és életének etikai vonatkozásait emelte ki, azt, hogy Magda hányatott életének hátterében a töretlen igazságszeretet és az elnyomottak melletti kiállás húzódott meg, és azt, hogy ez a magatartás máig követendő példaként áll előttünk.

Az emléktáblát Mészáros András és Jerguš Olejár közösen leplezték le, majd pedig fotózás és kötetlen beszélgetés zárta az ünnepi aktust.

                                    Mészáros András, a SZMAT elnöke


Letöltés (PDF, 113KB)