A Magyar Tudományos Akadémiáról leválasztották annak kutatóintézeteit

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) megdöbbenéssel értesült róla, hogy a magyar országgyűlés elfogadta azt a törvényt, amellyel a Magyar Tudományos Akadémiáról leválasztották annak kutatóintézeteit. Tették ezt az MTA 2019. májusi közgyűlésén elfogadott akadémiai határozat ellenére, a magyar és az egyetemes tudományosság képviselői véleményének, a szakmai egyeztetések eredményeinek figyelmen kívül hagyásával, megfelelő hatástanulmányok nélkül. A SZMAT úgy véli, hogy ez a lépés sérti az Akadémia autonómiáját, a tudományos kutatás szabadságát, és olyan beavatkozást jelent a magyar tudományos intézményrendszerbe, amely nem csak a magyarországi, de a határon túli magyar tudományosságot is negatívan fogja érinteni. A SZMAT ezúton is szeretné kifejezni támogatását az MTA választott testületeinek, és szolidaritását a magyarországi tudományos kutatói intézményhálózat minden szereplőjével.