Rövid ismertetés Száz Pál eddigi munkásságáról

Száz Pál a Comenius Egyetem Magyar Tanszékének fiatal doktorandusza. Doktoranduszként egészen rendkívüli tudományos teljesítményt nyújtott: rangos tudományos publikációk sorát jelentette meg, több fontos nemzetközi konferencián is szerepelt előadóként. Publikációi magyar, szlovák és angol nyelven jelentek meg rangos, sokszor nemzetközi fórumokon. Munkássága hamar visszhangra talált a magyar tudományos életben is: ezt a munkáira vonatkozó, egyre gyarapodó utalások és személyes visszajelzések is mutatják. Gazdag publikációs jegyzéke több olyan tételt is felvonultat, melyekre befutottnak számító kollégáink is büszkék lehetnének. Jelentős módon járul hozzá Borbély Szilárd költői életművének értelmezéséhez, a szlovák- illetve cseh-magyar irodalmi kapcsolatok hagyománytörténéseinek feltérképezéséhez, de nyitott a rokon szakterületek kutatási eredményei iránt is. Fokozottan odafigyel a kisebbségi vonatkozásokra, értekezői stílusa kimagasló, hiszen szépirodalmilag is aktív szerzőről van szó. Száz Pál kiterjedt szépirodalmi munkássága szintén átlépi a magyar nyelvhatárt: második prózakötete szlovákul is megjelent. Kiválóan kapcsolódott be a tanszéken folyó oktatói munkába is, szakmai-tanári rátermettségét a sikeresen vezetett szakdolgoztok is jelzik. Száz Pál a színház világától pártolt át a filológiához, ám nem maradt hűtlen sem a rendezéshez, sem a dramaturgi feladatkörhöz. Sokirányú, szerteágazó tevékenysége a szlovákiai magyar kultúra és tudományosság jelentős hozadéka.