MTA szlovákiai külső tagjai

külső tag

Bauer Győző

külső tag
Dusza János
külső tag
Flórián Károly
sima izmok, autonóm idegrendszer és szabad…
Orvosi Tudományok Osztálya
anyagtudomány, modern kerámiák
Műszaki Tudományok Osztálya
analitikai kémia, spektrokémia, kemometria
Földtudományok Osztálya
külső tag

Hulkó Gábor

külső tag

Mészáros András

rendszer- és irányításelmélet
Műszaki Tudományok Osztálya
a magyar filozófia története
Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Mészáros András

Mészáros András (1949), egyetemi tanár, Comenius Egyetem BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (Pozsony), Szlovák Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete (Pozsony). Oktatás: világirodalom, az irodalomtudomány története, irodalomelmélet, Magyarország egyház-és iskolatörténete. Kutatási területe: a magyarországi (nevezetesen a felső-magyarországi) filozófia története, különös tekintettel a 19. századra, a magyar és a szlovák filozófia közép-európai kontextusban, illetve a filozófia és irodalom érintkezési pontjai.

Magyar nyelvű könyvpublikációi: Vandrák András filozófiai rendszere, 1980; Arisztotelész esete Phyllisszel, 1993; A marginalitás szelíd bája, 1994; A filozófia határvidékén, 1996; Zsebfilozófia, 1998; Idő által homályosan, 1999; A filozófia Magyarországon, 2000; A transzcendencia lehelete, 2001; A felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona, 2003; Kételkedők breviáriuma, 2013; Széttartó párhuzamok, 2014.
Szlovák nyelvű könyvpublikációi: Závan transcendencie, 2001; Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku, 2008; Dejiny maďarskej filozofie, 2013.