MTA szlovákiai külső tagjai

Külső tagok

Dusza János
anyagtudomány, modern kerámiák - Műszaki Tudományok Osztálya
Flórián Károly
analitikai kémia, spektrokémia, kemometria - Földtudományok Osztálya
Hulkó Gábor
rendszer- és irányításelmélet - Műszaki Tudományok Osztálya
Mészáros András
a magyar filozófia története - Filozófiai és Történettudományok Osztálya
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=19735
Mészáros András (1949), egyetemi tanár, Comenius Egyetem BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (Pozsony), Szlovák Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete (Pozsony). Oktatás: világirodalom, az irodalomtudomány története, irodalomelmélet, Magyarország egyház-és iskolatörténete. Kutatási területe: a magyarországi (nevezetesen a felső-magyarországi) filozófia története, különös tekintettel a 19. századra, a magyar és a szlovák filozófia közép-európai kontextusban, illetve a filozófia és irodalom érintkezési pontjai. Magyar nyelvű könyvpublikációi: Vandrák András filozófiai rendszere, 1980; Arisztotelész esete Phyllisszel, 1993; A marginalitás szelíd bája, 1994; A filozófia határvidékén, 1996; Zsebfilozófia, 1998; Idő által homályosan, 1999; A filozófia Magyarországon, 2000; A transzcendencia lehelete, 2001; A felső-magyarországi iskolai filozófia lexikona, 2003; Kételkedők breviáriuma, 2013; Széttartó párhuzamok, 2014. Szlovák nyelvű könyvpublikációi: Závan transcendencie, 2001; Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku, 2008; Dejiny maďarskej filozofie, 2013.