Kapcsolat

Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (Akademická Rada Maďarov na Slovensku)

Parková ulica − Park utca 4.
931 01 Šamorín − Somorja

Dusza János, elnök: duszaj@yahoo.com

Vančoné Kremmer Ildikó, titkár: vancoildiko@gmail.com