Kapcsolat

Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács

(Akademická Rada Maďarov na Slovensku)

Parková ulica − Park utca 4.

931 01 Šamorín − Somorja

 

Dusza János, elnök: duszaj@yahoo.com

Vančoné Kremmer Ildikó, titkár: vancoildiko@gmail.com