O nás

Vitajte na webovej stránke Akademickej rady Maďarov na Slovensku

Akademická rada Maďarov na Slovensku je nezisková organizácia založená na neurčitú dobu s cieľom rozvoja maďarskej vedy a umenia na Slovensku.

Hlavné ciele organizácie

  • Podpora a reprezentácia vedeckých a umeleckých aktivít Maďarov na Slovensku a rozširovanie dosiahnutých výsledkov;
  • zapojenie Maďarov na Slovensku do vedeckého života na Slovensku a v regióne;
  • spolupráca s vedeckými organizáciami na Slovensku a v regióne;
  • podpora vedeckej činnosti maďarskej mládeže na Slovensku;
  • organizovanie vedeckých stretnutí, sympózií, rokovaní, školení, dielní, konferencií a prednášok;
  • vydávanie tlačených a elektronických publikácií súvisiacich s činnosťou organizácie.