Kontakt

Akademická rada Maďarov na Slovensku

(Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács)

Parková ulica 4.

931 01 Šamorín

 

János Dusza, predseda: duszaj@yahoo.com

Ildikó Vančová Kremmer, tajomníčka: vancoildiko@gmail.com