Kontakty

Akademická rada Maďarov na Slovensku

(Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács)

Parková ulica 4.

931 01 Šamorín

 

Ondrej Mészáros, predseda (tel.: 0904 637 849, mail: bandimeszaros@azet.sk)

Melinda Nagy, tajomníčka (mail: szmat.nagymelinda@gmail.com)