Vedenie ARMS

ČESTNÝ PREDSEDA PREDSEDA
Bauer Győző Dusza János
Győző Bauer János Dusza
PODPREDSEDOVIA
Kovács László Mészáros András
László Kovács András Mészáros
TAJOMNÍČKA ZA SPRÁVCOVSKÚ ORGANIZÁCIU:
Vančoné Kremmer Ildikó Simon Attila, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója
Ildikó Vančová Kremmer Attila Simon,
riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín